Het STIPT telefoonservice inhuren werkt als volgt

Doorschakelen
Als u STIPT telefoonservice inhuurt kunt u uw telefoonnummer doorschakelen naar een nummer dat wij aan u beschikbaar stellen. Als dit nummer wordt gebeld dan verschijnt automatisch uw bedrijfsnaam met al uw bedrijfsgegevens en instructies in het computerscherm van onze telefoondienst.

085 nummer
Wilt u een nummer van ons als uw eigen telefoonnummer gebruiken? Wij leveren (binnen 48 uur) een 085 nummer dat binnen komt op onze telefooncentrale. Dit nummer is altijd door u over te nemen als u onze service niet meer nodig heeft.

doorschakelopties
Voor onze telefoonservice maakt het niet uit hoe u doorschakelt. Het kan zijn *21 of *210 of fysiek via uw telefooncentrale.

U kunt doorschakelen bij afwezig zijn, bij in gesprek en/ of na een aantal keer overgaan. Denk over deze laatste optie goed na. De beller is na 2 à 3 keer overgaan al bij de kritische grens. Als u uw doorschakeling zo instelt dat de telefoon pas na 4 of 5 keer overgaan wordt doorgeschakeld dan wordt die kritische grens ruimschoots  overschreden…

TIP! Programmeer de hele doorschakel-procedure altijd onder een snel-kiestoets. U kunt zich dan nooit vergissen bij het intoetsen van het nummer en dan weet u zeker dat uw telefoonverkeer goed terecht komt.